Hotel Harmony Ostrava, platební instrumenty

Platební instrumenty

Jak můžete platit v našem hotelu

Platební instrumenty

Jak můžete platit v našem hotelu

Platební instrumenty

Jak můžete platit v našem hotelu


HARMONY

Metody platby

V našem hotelu můžete platit

Kartou

Hotově

Bankovním převodem u skupinových akcí za následujících platebních a obecných storno podmínek:

STORNO PODMÍNKY

v případě že nejsou dohodnuty individuálně

storno 30 a více dní před zahájením pobytu: 0 % z celkové částky za ubytování
storno 29–14 dní před zahájením pobytu: 30 % z celkové částky za ubytování
storno 13–7 dní před zahájením pobytu: 50 % z celkové částky za ubytování
storno 6 a méně dní před zahájením pobytu: 100 % z celkové částky za ubytování

1 měsíc před zahájením pobytu bude objednavateli zaslána zálohová faktura ve výši 60% z celkové částky za ubytování. V případě, že tato záloha nebude do 7 pracovních dnů před zahájením pobytu řádně uhrazena, rezervace bude zrušena, nicméně storno-poplatky budou i nadále vymáhány. Pokud dojde ke stornování akce, záloha propadá ve prospěch hotelu a tím zaniká nárok na její vrácení.

Harmony Club Hotel Ostrava akceptuje 10 % nedojezdů z objednaných pokojů bez storno poplatku.

Stay in Harmony