CZ EN DE
HARMONY Club Hotel Ostrava > Hotel > Platební instrumenty 

Platební instrumenty

V našem hotelu můžete platit

  1. Kartou
  2. Hotově
  3. Bankovním převodem u skupinových akcí za následujících platebních a obecných storno podmínek:

STORNO PODMÍNKY - v případě že nejsou dohodnuty individuálně

  • storno 30 a více dní před zahájením pobytu : - 0% z celkové částky za ubytování
  • storno 29 - 14 dní před zahájením pobytu: - 30% z celkové částky za ubytování
  • storno 13 - 7 dní před zahájením pobytu: - 50% z celkové částky za ubytování
  • storno 6 a méně dní před zahájením pobytu: - 100% z celkové částky za ubytování 
     

1 měsíc před zahájením pobytu bude objednavateli zaslána zálohová faktura ve výši 60% z celkové částky za ubytování. V případě, že tato záloha nebude do 7 pracovních dnů před zahájením pobytu řádně uhrazena, rezervace bude zrušena, nicméně storno-poplatky budou i nadále vymáhány. Pokud dojde ke stornování akce, záloha propadá ve prospěch hotelu a tím zaniká nárok na její vrácení.

Harmony Club Hotel Ostrava akceptuje 10 % nedojezdů z objednaných pokojů bez storno poplatku.